Godkännanden

För väggnära placering av golvbrunnar och golvrännor gäller särskilda provnings- och godkännanderegler enl. Branschgodkännande för ” Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem”, så kallade systemgodkännanden.

Följande kombinationer av unidrain® och specifika tätskiktssystem är godkända. Observera att det är olika materialkrav på tätskiktet beroende på hur golvbjälklaget och väggen är konstruerade, massivkonstruktion eller skivkonstruktion. Med massivkonstruktion avses betong, puts och/eller murverk. Med skivkonstruktion avses träkonstruktion med skivbeläggning eller avjämningsmassa.

För närmare förklaring om täthetsklasser VTgF, VTvF, VTg och VTv samt våtzoner ska information inhämtas från Byggkeramikrådets branschregler BBV under punkt 2. www.bkr.se

Europanorm EN 1253 för golvavlopp

unidrain® överensstämmer med den nya gemensamma europanormen för golvbrunn / golvavlopp EN1253.

Massivkonstruktion:

Alfix tätskiktssystem, VTg och VTv vätskebaserat rollat tätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Bostik tätskiktsystem, VTg och VTv vätskebaserat rollat tätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Casco
tätskiktsystem, VTg och VTv vätskebaserat rollat tätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Englundgruppens
codex VG 1X tätskiktssystem, VTg och VTv vätskebaserat rollat tätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Kiilto tätskiktsystem, VTg och VTv vätskebaserat rollat tätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Schönox tätskiktsystem, VTg och VTv vätskebaserat rollat tätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Weber tätskiktsystem, VTg och VTv vätskebaserat rollat tätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning

Skivkonstruktion:

Alfix tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Ardex
tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Bostik tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Casco tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Centro tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis 
- Montageanvisning
Finja tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Hey'di tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis 
- Montageanvisning
Kiilto tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
LIP tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Mapei tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevi
- Montageanvisning linje
- Montageanvisning hörn
PCI tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Schönox tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Sopro tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Weber tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning
Zebra tätskiktssystem, VTgF och VTvF folietätskikt:
- Godkännandebevis
- Montageanvisning

Sammanställning av systemgodkännandenLadda ner översikt med aktuella systemgodkännanden

Ladda ner översikt med aktuella systemgodkännanden

Branschbroschyren "Läcker design Vattentäta konstuktioner"

Ladda ner broschyr

BBV - Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

unidrain® uppfyller Byggkeramikrådets branschregler för våtrum: BBV (ersätter PER:s Branschregler).
Byggkeramikrådet
Ladda ner reglerna

VVS-installatörernas branschregler : Säker Vatteninstallation

unidrain® uppfyller branschregler : Säker Vatteninstallation.
Säker Vatteninstallation
Ladda ner reglerna

GVK´s branschregler : Säkra Våtrum

unidrain® uppfyller branschregler : Säkra Våtrum.
GVK
Bläddra reglerna

Swedcert Typgodkännande

unidrain® avloppssystem är typgodkänt av Swedcert för våtrumssäker placering mot vägg.
Ladda ner

Boverkets Byggregler

unidrain® uppfyller myndighetskraven i Boverkets Byggregler, BBR.
Länk til Boverket

unidrain®s unika konstruktion är patenterad i Europa och patentsökt i ett
flertal andra länder i övriga världen.

unidrain® är ett registrerat varumärke.

Hitta återförsäljare

Ange ort eller postnummer för att hitta närmaste återförsäljare eller utställning.