Skip to main content

Friliggande golvavlopp

Det är inte alltid önskvärt att placera golvavloppet mot väggen, och därför har Unidrain även utvecklat ett friliggande linjegolvavlopp. Golvavloppet kan placeras överallt på golvet, och lösningen blir lika säker som det vanliga linjeavloppet mot väggen eftersom flänsarna läggs i golvet och membranen ansluts till avloppet.

 

Se alla produkter

Fler designmöjligheter skapar frihet

Det friliggande golvavloppet gör att du kan placera avloppet där det passar och skapa fallet i golvet åt ett annat håll än in mot väggen. Det friliggande golvavloppet ger fler designmöjligheter, men bygger fortfarande på samma principer som den traditionella lösningen. 

Bygger på samme principer som den traditionella lösningen  Det särskilda systemet med patenterade flänsar mot väggen har lagts ned i golvet och ser till att hålla fukten helt borta från de bärande konstruktionerna. Det är inte alltid önskvärt eller möjligt att placera golvavloppet mot en vägg, och Unidrain har därför utvecklat ett friliggande linjegolvavlopp som kan placeras överallt. Det friliggande golvavloppet ger en konsekvent säker lösning i hemmets dyraste rum. 

Dessutom gör det friliggande golvavloppet det möjligt att designa sitt badrum på ett nytt och annorlunda sätt. Detta skapar frihet åt arkitekten och löser samtidigt de problem som ofta finns i äldre lägenheter, där en gammal bjälke gör det omöjligt att placera golvavloppet mot väggen.

Bygg din Unidrain

Använd konfigureringsverktyget för att bygga ditt kompletta Unidrain golvavlopp. Här sammanställer du enkelt din golvränna / golvbrunn. Produktkonfiguratorn hjälper dig att välja rätt komponenter. Din kompletta produktlista kan du sedan skriva ut eller maila till önskad adress.Behöver du en måttanpassad golvbrunn?

Modul- serien är måttanpassade golvbrunnar som produceras efter ditt behov. När vi kommit överens om en golvbrunn som passar just dina mått svetsas komponenterna samman till ett komplett golvavlopp. 

Läs mer om Unidrain 1100 Modulränna här
 

Tel. +46 (0) 46 33 39 00 
[email protected]