Skip to main content

Referensobjekt Sverige

Byggfolio är vår online portfolio där vi redovisar ett antal typprojekt för Unidrain ur vår databas. Under respektive byggprojekt kan du se vilka aktörer som varit involverade.

Du har då möjligheten att ta kontakt med såväl byggherre, beställare, arkitekt, konsulter eller underentreprenör.

Besök vår byggfolio här

Internationella projekt