Byggfolio

Byggfolio är vår online portfolio där vi berättar om våra utvalda och bästa affärer och kopplar dem till referensprojekt i vår databas. Under respektive byggprojekt där unidrain® använts kan du följa vilka aktörer som varit involverade.

Du får du möjligheten att ta kontakt med såväl byggherre, beställare, konsulter eller underentreprenör.

Besök vår byggfolio här

Internationella projekt