Skip to main content

KonstruktionsprincipEtt golvbrunn ska leda bort vattnet från duschområdet. Detta kräver att golvet har rätt fall ned mot golvavloppet så att vattnet effektivt kan ledas bort. Om fallet är för litet – eller ännu värre om det lutar åt fel håll – finns det risk för otätheter och läckor som efter några år kan leda till dyra skador på byggnaden. 

Innan Unidrain väggnära golvbrunnar fanns på marknaden fanns det bara som vi idag kallar "traditionella" golvavlopp som fanns placerade mitt i duschområdet, och som därför krävde fallbyggnad från samtliga håll. Det kvadratiska golvavloppet försvårade fallspacklingen och den efterföljande plattläggningen. Lösningen på denna utmaningen har varit Unidrains idégrund. Företaget har genom att uppfinna den smala golvbrunnen, det så kallade "linjeavloppet" hittat den perfekta lösningen: Unidrains golvbrunn placeras nämligen mot vägg så att det bara behövs fall från en riktning. Dessutom säkerställer Unidrains patenterade flänsar i vägg och golv en vattentät övergång mellan golvavloppet, golvet och väggen. Unidrain har därmed i sin produkt hittat en teknisk, enkel och elegant lösning på de 3 vanligaste skadeområdena vid installation av golvbrunnar: felaktigt fall och otätheter vid tätskiktsanslutning samt hörn.

Unidrains ursprungliga idé och de efterföljande tillskotten i produktsortimentet är noggrant testade och uppfyller alla gällande branschregler.

Patenterade flänsar för säker tätskiktsanslutning

Patenterade flänsar för säker tätskiktsanslutning

Komplett Unidrain golvavloppssystem består av 4 delar

Komplett Unidrain golvavloppssystem består av 4 delar

Unidrain golvavlopp för hörn installation

Unidrain golvavlopp för hörn installation

Unidrain ShowerLine - Golvavlopp med inbyggt lokalt fall

Unidrain ShowerLine - Golvavlopp med inbyggt lokalt fall

MonteringsvideorSe alla monteringsvideor

MonteringsanvisningarSe alla monteringsanvisningar

2D- och 3D-ritningarSe alla 2D- och 3D-ritningar

Godkännanden

För väggnära placering av golvbrunnar och golvrännor gäller särskilda provnings- och godkännanderegler enl. Branschgodkännande för ” Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem”, så kallade systemgodkännanden.

Följande kombinationer av Unidrain och specifika tätskiktssystem är godkända. Observera att det är olika materialkrav på tätskiktet beroende på hur golvbjälklaget och väggen är konstruerade, massivkonstruktion eller skivkonstruktion. Med massivkonstruktion avses betong, puts och/eller murverk. Med skivkonstruktion avses träkonstruktion med skivbeläggning eller avjämningsmassa.

För närmare förklaring om täthetsklasser VTgF, VTvF, VTg och VTv samt våtzoner ska information inhämtas från Byggkeramikrådets branschregler BBV under punkt 2. www.bkr.se
Europanorm EN 1253 för golvavlopp

Unidrain överensstämmer med den nya gemensamma europanormen för golvbrunn / golvavlopp EN1253.

Bygg din Unidrain

Använd konfigureringsverktyget för att bygga ditt kompletta Unidrain golvavlopp. Här sammanställer du enkelt din golvränna / golvbrunn. Produktkonfiguratorn hjälper dig att välja rätt komponenter. Din kompletta produktlista kan du sedan skriva ut eller mejla till önskad adress.Behöver du en måttanpassad golvbrunn?

Modul- serien är måttanpassade golvbrunnar som produceras efter ditt behov. När vi kommit överens om en golvbrunn som passar just dina mått svetsas komponenterna samman till ett komplett golvavlopp. 

Läs mer om Unidrain 1100 Modulränna här
 

Tel. +46 (0) 46 33 39 00 
[email protected]