Ingenjören berättar: Badrummet ska bygga på kvalitetslösningar

Den enkla vägen till ett färdigt badrum går genom kvalitet, detaljerad information och kompetent rådgivning. Vi har pratat med Jon Koldborg som ger oss en inblick i vad som väger särskilt tungt för byggnadsingenjören när ett badrum ska byggas.

Till vardags hittar du Jon Koldborg på Ålborgs universitet, där han arbetar som projektledare på avdelningen Team Byggeri, som sköter byggnation och drift av universitets byggnader. Tidigare har han arbetat som byggnadsingenjör på Ålborgs nya universitetssjukhus.


I sitt arbete fokuserar han på att få alla praktiska delar att gå ihop, exempelvis när ett kvalitetsbadrum ska tas fram.


Från idé till färdigt projekt

Min vardag innebär att projektera, rita och utarbeta beskrivningar och anbud. I projekteringen tar jag höjd för byggnationens hela spektrum och tänker på alla praktiska aspekter, men idéfasen är enligt mig den helt klart mest spännande.

När jag sitter med pennan i handen kan jag skapa och designa, och sedan är min främsta uppgift att vara med och säkerställa att vi tar oss igenom alla faser, från idé till färdigt projekt, på ett bra sätt.

Kvalitet ger ett positivt avtryck


Badrummet är helt klart en av de mer komplexa aspekterna när vi designar såväl nya byggnader som ytor i befintliga byggnader. Därför är det avgörande att implementera kvalitetslösningar i badrummet, eftersom god kvalitet ger avtryck på både montering, underhåll och ekonomi.

En högkvalitativ produkt ger enkel montering och skapar därmed mindre risker och färre installationsfel. Dessutom tänker jag på livslängd, drift och underhåll. Sett till totalekonomi ska det vara motiverat – även på lång sikt – och här är kvaliteten återigen avgörande.

Det är de värden som jag som byggnadsingenjör tittar på när jag väljer komponenter till badrummet. Därför faller valet på produkter som kombinerar kvalitet, funktion och design – och det är Unidrain ett riktigt bra exempel på.

Rådgivning ger en smidig process

Jag samlar dagligen in information om de komponenter vi installerar. Det är därför till stor hjälp för oss som projekterar att tillverkaren tillhandahåller omfattande och lättillgängligt material samt att det finns tillgång till enkla monteringsanvisningar.

Unidrain har en innehållsrik webbplats, där det är enkelt att hitta rätt information. En bra webbplats är till stor hjälp eftersom jag i min roll lägger mycket tid på research, så att alla lagar och regler följs. 

Dessutom underlättar det mitt arbete att det finns en rådgivare tillgänglig för att diskutera fram den optimala lösningen!

Vill ni också ha rådgivning kring era projekt? Kontakta någon av våra rådgivare:

Jan Mandahl
Brand Manager Unidrain
+46 (0) 706 76 23 96
[email protected]

Dan Kjellström
Key Account Manager Unidrain
+46 (0) 703 80 34 30
[email protected]

Niclas Jönsson
Key Account Manager Unidrain
+46 (0) 702 54 56 92
[email protected]

Presskontakt

Johannes Walter, Marknadskommunikatör
[email protected]
+46 (0) 4633 3907

Dela med ditt nätverk